sunshine

Rydym yn falch iawn o’r cysylltiadau sydd gennym gyda Ysgol Iketsetseng yn Lesotho, yn Ne Affrica. Mae’r gefeillio rhwng y ddwy ysgol ers Chwefror 2002.

Mae gennym gysylltiadau agos iawn hefyd gyda Ysgolion yn Iwerddon, Ffrainc, Malta a Lithuania trwy Bartneriaeth Ysgolion Ewropeaidd. Mae’r cysyltiadau yma yn cyfoethogi ein rhaglen astudio Daearyddiaeth yn ogystal â hybu gwybodaeth a pharch tuag at ddisgyblion sydd a thraddodiadau, iaith ac arferion gwahanol i ni yma yn Ysgol Bancyfelin.

SPA50460 Converted 400X300

SPA50562 Converted 400X300